13.02.2017 r. - 26.02.2017 r. - FERIE ZIMOWE

Aktualności

       

 

Celem  projektu  jest 

  • podniesienie kompetencji  kluczowych  i  ukształtowanie  właściwych  postaw niezbędnych  na  rynku  pracy  138  uczniów  i  344  uczennic  I  Liceum  Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
  • podniesienie potencjału szkół poprzez doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych oraz sprzęt TIK
  • wzrost kompetencji 13 nauczycieli i 47 nauczycielek w zakresie TIK i nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w sposób oparty o badania, eksperyment i logiczne myślenie oraz pozostałych przedmiotów w sposób stymulujący kreatywność i innowacyjność uczniów.

Termin realizacji

  • klasy pierwsze od II 2017 do X 2018
  • klasy drugie od II 2017 do IV 2018
  • obowiązkowe zajęcia dla wszystkich grup w pierwszym tygodniu ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018
Więcej

Szkoła oferuje naukę trzech przedmiotów rozszerzonych.  Dla wybranego profilu klasy dwa przedmioty rozszerzone są obowiązkowe, trzeci przedmiot po klasie pierwszej wybiera uczeń. Nauczanie trzeciego, wybranego przez ucznia przedmiotu rozszerzonego jest organizowane przez Szkołę w grupach międzyoddziałowych, których liczebność wynosi minimum 15 osób na języku obcym i minimum 20 osób na innych przedmiotachW przypadku mniejszej liczby zgłoszeń grupa nie jest tworzona. Uczeń jest obowiązany uczęszczać na zajęcia innego (wskazanego przez siebie) przedmiotu z grupy przedmiotów „do wyboru”.

Dokonując  wyboru należy kierować  się następującymi przesłankami: poziom wiedzy i umiejętności, umożliwiający opanowanie na poziomie rozszerzonym podstawy programowej danego przedmiotu, oczekiwania rekrutacyjne uczelni wyższych, zainteresowania.

 Korelacja preferencji uczelni wyższych z ofertą edukacyjną I Liceum - Prezentacja 
Więcej

03.02.2017 r. odbył się finał I Powiatowego Konkursu Językowego Let’s play together… would you like to join us?” dla  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po szkolnych eliminacjach do udziału w finale wyłoniono dwie dwuosobowe drużyny reprezentujące szkołę: Emilię Wojtczak z klasy 2 e /uczennica p. Katarzyny Śliwińskiej /w parze z Markiem Dytko z klasy 2a /uczeń p. Roberta Czarkowskiego/  oraz Jakuba Ladrę z 2a wraz z Dawidem Mularonkiem z klasy 2c /uczniowie p. Magdaleny Czarkowskiej/. 

Jakub Ladra z Dawidem Mularonkiem zdobyli I miejsce, a  druga drużyna – Emilia Wojtczak i Marek Dytko III miejsce.

Więcej
W dniach 11 i 12 lutego 2017 r.  odbyły się eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Geograficznej.W zmaganiach  olimpijskich uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Sylwia Lityńska z klasy III d oraz Sebastian Janus z klasy II a. Zanim stanęli do rywalizacji na etapie okręgowym, oboje przygotowali prace badawcze, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Okręgową. Olimpiada Geograficzna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada, organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Corocznie wyłania najlepszych geografów z Polski, którzy wyjeżdżają na prestiżowe konkursy międzynarodowe. 
Więcej

Dnia 31 stycznia 2017 r. na hali sportowej w Miliczu, odbyły się Eliminacje Międzypowiatowe Strefy Wrocławskiej Licealiady Młodzieży w Koszykówce Chłopców. Uczniowie rozegrali 2 mecze, pierwszy z PZS Oborniki Śląskie / nasza wygrana/. W drugim walczyli o pierwsze miejsce z LO1 Milicz. Po wielkich emocjach i po zaciętej walce do samego końca, zajęliśmy silne II miejsce.  Jesteśmy bardzo zadowoleni. W przyszłym roku liczymy na awans 🙂 

Więcej

    27 stycznia 2017 roku klasy pierwsze o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyły w wykładach na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu  Wrocławskiego.

    Pierwszy wykład dotyczący homeostazy przeprowadziła dr Maria Stasiuk. Uczniowie zapoznali się z procesami takimi , które warunkują stan równowagi wewnętrznej organizmu. Poszerzyli wiedzę na temat  zależności spożywanych pokarmów na jakość naszego życia. Dowiedzieli się jakich produktów  spożywczych unikać w diecie, a jakie wprowadzać. W świetle uzyskanej wiedzy nowego wymiaru nabrało słowo stres, który ma związek z trzema układami wewnętrznymi naszego organizmu: nerwowym, immunologicznym i hormonalnym.

Więcej

Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada, organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2016/2017 w szkolnych zmaganiach uczestniczyła czwórka uczniów naszej szkoły. Do eliminacji II stopnia awansował uczeń klasy III d Maciej Jankowski. Z sukcesem  pokonał pisemny etap II etapu, w którym   startowało 146 uczestników. Maciek znalazł się wśród 44 najlepszych uczniów Dolnego Śląska.  

Więcej

Jak zawsze absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy  podejmują studia na uczelniach wyższych  nie tylko we  Wrocławiu, ale również w całej  Polsce i zagranicą. Doskonałe wyniki uzyskane na egzaminach maturalnych dają naszym uczniom możliwość wyboru każdego wymarzonego kierunku studiów. Właśnie te spełnione marzenia naszych absolwentów są największą satysfakcją i dumą dyrekcji  oraz grona pedagogicznego I LO.

Potwierdzeniem sukcesów uczniów naszej szkoły niech będzie zamieszczony poniżej list Prorektora Politechniki Wrocławskiej  Pana prof. Andrzeja Dziedzica skierowany do Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy Pani Marzeny Helińskiej. Pan Prorektor z wielkim uznaniem pisze o umiejętnościach naszych absolwentów, którzy wybierają studia na Politechnice Wrocławskiej i  stają się elitą inżynierską i naukową.

Z badań w ramach projektu „Analityka Edukacyjna w Szkołach Wyższych”, na które powołuje się Pan prof. Andrzej Dziedzic,  wynika, że nasze liceum zajmuje 28 miejsce w zestawieniu ponad  550 szkół z całego kraju, których absolwenci wybierają Politechnikę Wrocławską. Fakt ten nie dziwi, bowiem to właśnie studia na kierunkach technicznych dają ogromne możliwości rozwoju i funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy.  Dlatego też od wielu lat kształcenie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach o profilu politechnicznym, medycznym i przyrodniczym  są priorytetem I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy i cieszą się zainteresowaniem gimnazjalistów.

1. Organizatorem akcji jest I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy.

2. Osoby odpowiedzialne: p. Marta Faiga, p. Izabela Przyłęcka.

3. Akcja trwa od 19 grudnia 2016 do 31 marca 2017 r.

4. Cel: pomoc Fundacji WARTO POMAGAĆ, uwrażliwienie na los chorych dzieci, podopiecznych Fundacji, kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej, integracja zespołów klasowych.

5. Przedmiotem akcji jest zbiórka surowców wtórnych – plastikowych nakrętek od butelek (po napojach, sokach, chemii gospodarczej, kosmetykach).

Więcej w regulaminie:

Regulamin

16 stycznia 2017 roku Maciej Kołaciński, uczeń klasy I A, po zakwalifikowaniu się do zawodów II stopnia, wziął udział w części pisemnej etapu okręgowego 41 Olimpiady Języka Angielskiego (województwa dolnośląskie i opolskie) w Instytucie Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Wraz z 55 najlepszymi uczniami z okręgu, Maciej rozwiązywał test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego, tym razem wzbogacony o część kulturową. Po weryfikacji wyników Maciej awansował do dalszej części zawodów (ustnej), które odbyły się w piątek 20.01.2017.

Więcej