21.12.2018 r. JARMARK BOŻONARODZENIOWY I WIGILIA SZKOLNA

Aktualności

Z wielką satysfakcją przedstawiamy wyniki egzaminu maturalnego  absolwentów naszej szkoły  w roku 2018.  Do egzaminów przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich tj. 136 osób. W sesji majowej zdawalność wyniosła  96,3 %, po sesji poprawkowej 98,5 % , co oznacza, że egzaminu maturalnego nie zdało tylko 2 uczniów. 24 uczniów zdało maturę z jednego przedmiotu na poziomie 100 % !! To wielki sukces absolwentów, którzy  po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w październiku rozpoczęli studia na wybranych kierunkach. Nasza szkoła jest zdecydowanym liderem wśród liceów miasta i powiatu, świadczą o tym nie tylko egzaminy na poziomie podstawowym, ale również wyniki osiągane z przedmiotów rozszerzonych. 

Więcej

Dnia 7 grudnia 2018 r.  nasza szkoła uczestniczyła w eliminacjach okręgowych III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zawody odbyły się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Reprezentantem I LO był Dariusz Krystek z klasy II D. Olimpiada odbywa się pod patronatem wielu instytucji, m.in. MEN, MON, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Obejmuje ona wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zagadnienia konfliktów zbrojnych, współpracy międzynarodowej, terroryzmu, wojskowości, itp. Nasz uczeń wykazał się bardzo dużą wiedzą i uplasował się na 13 pozycji w województwie, niestety nie zakwalifikował się do pierwszej dziesiątki zaproszonej na etap centralny do Warszawy. Mamy nadzieję , że uda się to Darkowi za rok w klasie III. Gratulujemy !!!

Opiekunem była I. Przyłęcka

W dniu 7.12.2018 r. w Bierutowie w odbyły się ramach Licealiady, powiatowe zawody w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt. W zawodach wzięło udział 5 zespołów: I LO Oleśnica, II LO Oleśnica, ZSP Oleśnica, ZSP Bierutów i ZSP Syców. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Bardzo dobrą i skuteczną grę prezentowały dziewczęta z ZSP Bierutów i I LO Oleśnica. W meczu o pierwsze miejsce nam wystarczył remis, gdyż posiadałyśmy 9 pkt., a ZSP Bierutów 7 kpt. Defensywna gra I LO zakończyła się sukcesem drużyny – zdobyciem pierwszego miejsca! Kolejnie miejsca zajęły: II m. – ZSP Bierutów, III m. – ZSP Oleśnica, IV m. – ZSP Syców, V m. – II LO Oleśnica. Naszą szkołę reprezentowały: PATRYCJA FOLUSZCZYK, KATARZYNA KACZOROWSKA, PAULINA PARTYKA, WERONIKA PITRA, MAJA ROSIŃSKA, MAJA WOŹNIAK, ANGELIKA ŻOLIŃSKA, PAULINA WRZESIŃSKA. Zespół wystąpił pod opieką p. Anetty Adamczuk.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

22 listopada 2018 r. przedstawiciele klas pierwszych naszego Liceum wzięli udział w  XXXIV Ogólnopolskim Forum Młodych, które odbyło się we Wrocławiu w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Z kilkuset młodymi spotkali się m.in. Anna Golędzinowska i ks. Marek Dziewiecki. Wykładom, prelekcjom, warsztatom i rozmowom przyświecało hasło „#Kierunek_Wolność”.

Więcej

W dniach 29 i 30.11.2018 r. w ramach Licealiady w Twardogórze, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wzięło udział 6 zespołów dziewcząt i 7 zespołów chłopców naszego powiatu. Dobrze zmotywowany zespół chłopców z I LO zajął II miejsce, ulegając tylko ZSP z Sycowa. Dziewczęta zajęły miejsce V. Naszą szkołę reprezentowali: Kamila Krzesak (IIIA), Agnieszka Sikora (IIB), Hania Sobkowiak (IIIB), Małgorzata Tomczuk (IIIB), Adrianna Włusek (IIIB), Dominika Woźniak (IIID), Krzysztof Bednarski(IIIB), Aleksander Jakubowski (IB), Kacper Kasprzak (IIIB), Kacper Kokornaczyk (IIB), Marcin Krawczak (IIIB), Michał Kwaśny (IIB), Szymon Maliga (IIIB), Mateusz Marciniszyn (IIA), Robert Puszyński (IIIB), Tymoteusz Skardowa (IIB), Radosław Stochła (IIIB), Łukasz Szymański (IIIB). Opiekunem zespołów była p.Anetta Adamczuk. Gratulujemy!

W dniach 26-30.11.2018 r. uczniowie klas o profilu prawno-językowym (IC i IID) uczestniczyli w 5-dniowych warsztatach w języku angielskim zorganizowanych w Lądku Zdrój przez Fundację Euroweek Szkoła Liderów.

EUROWEEK jest programem edukacyjnym, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych, rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych uczestników poprzez stosowanie różnorodnych technik i podejścia ponadkulturowego.

Więcej

W piątek 30 listopada odbyło się w szkole pierwsze ważenie nakrętek. Zbierając nakrętki wspieramy leczenie i rehabilitację małej Michalinki Cieślikiewicz, chorej na rzadką chorobę genetyczną tzw. Zespół Schaaf-Yang. Następne ważenie 11 stycznia 2019 r. Poniżej wyniki :

Wyniki ważenia

W dniu 26.11.2018 roku odbył się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Młodzieży – Ideathon. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży RP, w ramach projektu opracowania Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży. Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. W wydarzeniu wzięło udział 225 młodych liderów, którzy opracowywali propozycje programów społecznych, stanowiące odpowiedź na wyzwania zidentyfikowane w różnych obszarach polityki młodzieżowej. Powiat Oleśnicki reprezentował zespół I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w składzie: Alicja Śliwińska, Maciej Łacny – radni Młodzieżowej Rady Miasta, Piotr Janik, Karol Kaczkowski, Maria Jaworska, Maja Reda- członkowie Samorządu Uczniowskiego I LO. Opiekę na uczniami sprawowała p. Anetta Adamczuk – opiekun MRM i SU w I LO.

Galeria

Co to jest zdrowie? Czym są nowotwory?  Jakie są najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce? Ile osób rocznie umiera w Polsce na nowotwory złośliwe? Co to jest wirus HPV? Jakie czynniki warunkują wystąpienie zakażenia wirusem HPV? Jaki jest związek pomiędzy HPV a występowaniem nowotworów głowy i szyi?

Odpowiedzi na powyższe pytania można było uzyskać podczas spotkania, które odbyło się 27 listopada 2018 r. w naszej szkole. Osobą prowadzącą wykład była Pani Joanna Łoźnicka – edukator Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Wydarzenie było w szczególności dedykowane uczniom klas medycznych. . Wykład dotyczył promocji zdrowia, profilaktyki nowotworowej, epidemiologii nowotworów w Polsce oraz Programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego.  

Więcej