2. WRZEŚNIA 2020 - WYWIADÓWKI

Aktualności

Niezmierni miło nam poinformować, że Martyna Panasik (kl. II C) za pracę pt. „Karmazynowy Chłód” i Gabriela Palacz (kl. III C) za pracę pt. „Opowieść o wilkach” uzyskały tytuły finalistek XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”. 

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o losach Polaków w latach 1939-1956, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie prawdy historycznej.

Uczennice do konkursu przygotowała p. Marta Sławuta-Wójcik – nauczycielka historii w I LO

Wykaz finalistów

Nowe znajomości, lepsze poznanie się, dobra zabawa, wakacje i KABUM to hasła przewodnie tegorocznych zajęć integracyjnych. Jak co roku uczniowie klas pierwszych spotkali się w klasowym towarzystwie celem lepszego zintegrowania się. Zajęcia stanowiły okazję do doskonalenia autoprezentacji i umiejętności komunikowania się oraz rozwoju kreatywności i twórczego myślenia. Pozytywna atmosfera, humor i zaangażowanie uczestników towarzyszyły wszystkim spotkaniom. Zajęcia prowadziła Katarzyna Wyżyn – pedagog.

Udało się! Wielkie brawa dla Gabrieli Bober, Marii Jaworskiej i Macieja Łacnego! W tegorocznej Debacie Oksfordzkiej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2020 na Politechnice Wrocławskiej drużyna z I Liceum w Oleśnicy zaprezentowała tezę tak skutecznie, że zwyciężyła! Przeciwnikami w pojedynku na argumenty byli uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej. Temat tegorocznej Debaty brzmiał „Świat 2.0. Czy możemy wpłynąć na rzeczywistość?”. Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwał jej marszałek, prof. Bogusław Bednarek z Uniwersytetu Wrocławskiego, a zmagania dyskutantów oceniała rada mędrców w składzie: prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia PWr, prof. Piotr Dudziński, pełnomocnik rektora PWr ds. DFN, prof. Maciej Górka z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.

Gratulujemy również nauczycielkom I LO:  p. Magdalenie Ciurze, p. Małgorzacie Dąbrówce, p. Anetcie Grzesik-Robak i p. Urszuli Janickiej za przygotowanie uczniów do debaty.

Więcej

W tym roku Olimpiada Solidarności trwa znacznie dłużej. Konkurs został zawieszony w marcu z uwagi szybkie rozpowszechnianie się wirusa Covid-19. 17 września wznowiono rywalizację i uczniowie z całej Polski, w 16 miastach równocześnie przystąpili do testów egzaminacyjnych w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Więcej

Zapraszamy do obejrzenia na żywo Debaty Oksfordzkiej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej.

W spotkaniu udział wezmą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oleśnicy oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej. Naszą szkołę reprezentować będą: Gabriela Bober (kl. IID), Maria Jaworska (kl. IIIC) i Maciej Łacny (kl. IIIC).

Więcej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 4/20/21 z dnia 17 września 2020 r. wprowadzono zmiany do Procedury organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego.

Wykaz wprowadzonych zmian:

  1. Punkt 4 Rozdziału V Organizacja pracy szkoły uzyskuje nowe brzmienie

V             Organizacja pracy szkoły

  1. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne organizowane są w salach dydaktycznych zgodnie z planem zajęć. Po zakończeniu lekcji uczniowie są zobowiązani do niezwłocznego przemieszczenia się do Sali lekcyjnej, w której są zaplanowane kolejne zajęcia.
  2. Wykreślono Punkt 28 Rozdziału V Organizacja pracy szkoły

Sklepik szkolny zostaje zamknięty do odwołania.

Więcej

Dnia 2 października odbędą się w naszej szkole wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur oraz przesłania filmu z autoprezentacją i programem wyborczym  (czas trwania do 2 minut) do 25 września na adres mailowy su1loolesnica@gmail.com. Jako Samorząd proponujemy zamieszczenie filmiku na dysku Google/OneDrive, a następnie udostępnienie linku w wiadomości mailowej. W razie problemów zachęcamy do kontaktu z Samorządem Uczniowskim poprzez naszą stronę na Facebooku. Filmy zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz na szkolnych mediach społecznościowych. Ponadto zachęcamy do promowania swojej kandydatury na swoich mediach społecznościowych oraz prowadzenia bezpiecznej i kulturalnej kampanii wyborczej w internecie. ​

Kandydaci mogą prowadzić kampanię od 21 września do 1 października.

Informujemy, że będzie możliwość wywieszenia plakatów wyborczych na terenie szkoły – prosimy o składanie ich do opiekuna SU p. Kariny Przybyły (od 21 września). Plakaty zostaną powieszone na tablicy informacyjnej w holu na parterze. 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Maria Jaworska

IX edycja Narodowego Czytania za nami. W tym roku, ze względu na panującą pandemię koronawirusa Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja postanowiła zorganizować czytanie w innej niż zazwyczaj formie. Dzięki zaangażowaniu studentów Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów oleśnickich szkół, przyjaciół i czytelników biblioteki, pod czujnym okiem p. Krzysztofa Orłowskiego powstał film, „dedykowany wszystkim, którym polska literatura jest bliska sercu”. Naszą szkolę reprezentowali:

Więcej

Komunikat

31 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie!

W związku z zagrożeniem epidemicznym zobowiązujemy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi procedurami bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 01.09.2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Tylko wspólne poczucie odpowiedzialności i zachowanie reżimu sanitarnego pozwoli nam na ograniczenie niebezpiecznych kontaktów oraz uchroni przed ryzykiem zakażenia.

 Marzena Helińska

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

w Oleśnicy

Dokumenty:

  1. Procedura organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
  2. 10 zasad ucznia I LO w Oleśnicy