Wiersze w mieście to projekt zorganizowany przez EUNIC Warszawa. Przez cały miesiąc od 15 kwietnia do 15 maja, w całym kraju będzie można przeczytać, usłyszeć wiersze autorek i autorów pochodzących z: Austrii, Danii, Estonii, Flandrii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburga, Republiki Malty, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Republiki Mołdawii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. 

Tematem przewodnim akcji jest ekologia, troska o planetę i jej stan. Twórcom zależy, by w 2020 roku artystyczny głos poetek i poetów z 19 europejskich krajów przekroczył nie tylko te prawdziwe, ale też wirtualne granice i dotarł do publiczności w każdej polskiej miejscowości. 

źródło: Wiersze w mieście