„Kto  chce  zakosztować  nauki,  z radością  się  uczy i nigdy  nie ma dość” (Platon)

Miarą sukcesu szkoły są codzienne osiągnięcia każdego ucznia, które składają się na doskonałe przygotowanie naszych absolwentów do kolejnych etapów edukacji. I Liceum to miejsce, w którym każdy młody człowiek   ma szansę  maksymalnie  wykorzystać posiadane predyspozycje i  osiągnąć satysfakcjonujące  wyniki. Dzięki zaangażowaniu uczniów  oraz grona pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 kolejny raz przekonaliśmy się, że połączenie  autentycznych pasji, ciekawości świata i pracowitości przynosi wspaniałe efekty. Pomimo pandemii, która pokrzyżowała plany organizatorom konkursów i olimpiad, osiągnęliśmy wiele! Prezentujemy pokrótce efekty naszych starań w bieżącym roku szkolnym.    

I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą, w której uczniowie wszechstronnie rozwijają swoje naukowe fascynacje. Uczeń klasy 3 a  Janek Czop zdobył tytuł finalisty V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. W eliminacjach tej olimpiady  wzięło udział półtora tysiąca uczestników z całego kraju, którzy zostali wyłonieni spośród grona ponad 3000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W zmaganiach konkursowych Janek prezentował  wiedzę dotyczącą całego spektrum programowego szkoły średniej Eliminacje obejmowały: pracę pisemną, interpretację tekstów źródłowych oraz specjalistyczny egzamin ustny  oraz  analizę i interpretację wybranych przez niego lektur. Dzięki świetnemu przygotowaniu do olimpiady Jankowi przysługuje zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na niektórych uczelniach wyższych. Opiekunem Janka w konkursie był p. Krzysztof Szymański.

Janek Czop jest niezmiernie wszechstronnym człowiekiem, dowodzi tego fakt, że został również laureatem Studium Talent – konkursu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską. Jako laureat, który zakończył konkurs z wynikiem co najmniej bardzo dobrym, zostanie przyjęty (na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Wrocławskiej) na dowolnie wybrany przez siebie kierunek studiów na każdym z wydziałów Politechniki Wrocławskiej, z pominięciem warunków rekrutacji.

Certyfikat Studium Talent uprawnia do otrzymania dodatkowych punktów rekrutacyjnych na dowolny kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej. W tym roku następujący uczniowie zapracowali na dodatkowe punkty rekrutacyjne: Aleksandra Machelak kl. 3a, Jakub Dryka kl. 2a, Grzegorz Hołuj kl. 2a.

Fizyka jest dziedziną nauki pozwalającą rozumieć funkcjonowanie świata. Nic więc dziwnego, że uczniowie I Liceum – ludzie otwarci na badanie tajników otaczającej nas rzeczywistości – osiągają w niej sukcesy. Uczeń klasy 3a Szymon Śliwiński został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu o Złoty indeks Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W finale konkursu, który odbył się 29 lutego, Szymon uzyskał 74% możliwych do zdobycia punktów i został drugim w historii naszej szkoły laureatem  tego konkursu. Jednocześnie Marcin Gnap z klasy 3a uzyskał tytuł finalisty w tym konkursie.

Szymon Śliwiński startuje również w etapie finałowym ogólnopolskiego Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2020, który jest organizowany przez Politechnikę Wrocławską wraz z Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz X Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Ze względu na pandemię formuła finałowa konkursu została zmieniona i przesunięto ją w czasie na połowę maja, a wyniki mają być znane dopiero w czerwcu. Opiekunem uczniów w  obu konkursach był p. Łukasz Perczak

W tym roku po raz pierwszy startowaliśmy w konkursie ogólnopolskim Fizyczne Ścieżki. Jest to konkurs uczniowski, organizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kategorii konkursu na esej fizyczny uczennica klasy 1a Justyna Plaskota zdobyła wyróżnienie. Jej praca „Kryształowy ojciec elektroniki” o wybitnym polskim uczonym Janie Czochralskim została bardzo wysoko oceniona. Justyna dostała zaproszenie na galę finałową, aby zreferować tam swoją pracę poza finałem konkursu. Niestety w związku z koronawirusem gala została bezterminowo przesunięta. Opiekunami Justyny w konkursie byli nauczycielka języka polskiego p. Małgorzata Dąbrówka oraz nauczyciel fizyki p. Łukasz Perczak.

I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą, w której współpraca nauczyciel – uczeń, wspieranie zainteresowań, fascynacji i pasji pomaga młodym ludziom  osiągnąć ogromne sukcesy. 

O wytrwałości,  zdolnościach i  talentach  naszej młodzieży  świadczą  tytuły laureatów i wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach:

Klasa I E

Nina Graba – I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

Klasa II A

Mikołaj Oganiaczyk – II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Informatycznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Potyczki nastoletnich informatyków”.

KLASA  IIIA

Krzysztof Cichecki – finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

Jakub Mielczarek – finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

Damian Szuster – finalista XLVI Olimpiady Geograficznej, finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

KLASA  III B

Magdalena Majkowska – Finalistka XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

Agnieszka Sikora – finalistka Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Neurologicznej „Brain Bee”.

KLASA  III D

Klaudia Lorek – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady o III RP, I miejsce zespołowo w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie pt. „Polski system prawa”.

Julia Bernacka –  I miejsce zespołowo w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie pt. „Polski system prawa”.

Małgorzata Dyzio – I miejsce zespołowo w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie pt. „Polski system prawa”.

Aleksandra Nawrot – II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.