Dnia 01.03.2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym Nr X we Wrocławiu odbył się drugi etap XIV edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz. Organizatorami konkursu są Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Agnieszka Jażdżewska i Oskar Lenger. Do konkursu przystąpiło prawie 50 uczestników z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Wśród grona najlepszych dziesięciu osób awansujących do finału konkursu znalazła się uczennica klasy 2b Agnieszka Jażdżewska, która zajęła miejsce w ścisłej czołówce. Główną nagrodą w konkursie jest indeks studenta Politechniki Wrocławskiej na dowolny wydział.

Uczestnicy konkursu zmagali się z arkuszem zawierającym 20 pytań przygotowanych przez pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego dr Wojciecha Kamińskiego. Finał konkursu odbędzie się  w kwietniu, gdzie finaliści będą prezentować przed  komisją konkursową samodzielnie przygotowane referaty, pokazy lub inne formy dokumentujące ich własną pracę związaną z zainteresowaniami, fascynacjami naukowymi czy też własnymi badaniami z dziedziny fizyki lub astronomii. Przygotowanie Agnieszki do konkursu koordynował nauczyciel  fizyki Łukasz Perczak. 

Serdecznie gratulujemy!