I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy  realizuje w swojej ofercie edukacyjnej kształcenie w ramach profilu  prawno- ekonomicznego oraz prawno- europejskiego. Przygotowują one uczniów do matury oraz do wyboru dalszej drogi edukacyjnej w zawodach społecznych i prawniczych.  Oprócz wiedzy teoretycznej, uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikami w ramach organizowanych przez szkołę przedsięwzięć naukowych. W ciągu roku szkolnego odbywają się cykliczne pojedyncze spotkania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Poza tym uczniowie uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownicy naukowi Wydziału Prawa goszczą na zajęciach także w murach naszej szkoły. W przyszłym roku szkolnym zostanie także uruchomiony autorski przedmiot  podstaw wiedzy o państwie i prawie oraz Unii Europejskiej. W ramach realizacji programu edukacyjnego w dniu 9 czerwca w I LO  została zainaugurowana Akademia Młodego Prawnika, czyli forum spotkań z przedstawicielami większości zawodów prawniczych.

  Otwarcia Akademii dokonał   sędzia i Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnicy, p. Piotr Polak, absolwent I LO w Oleśnicy. W tym dniu uczniowie mięli okazję wziąć udział w zajęciach z  adwokatem, p.   Magdaleną Żytkiewicz, komornikiem p. Joanną Neuman, notariuszem p. Anną Sarecką, radcą prawnym, p. Pawłem Kolakiem, przedstawicielem policji z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Oleśnicy, p.  Krzysztofem Ciurą oraz kuratorem sądowym, p. Maciejem  Boguckim. Każdy z prelegentów zaprezentował specyfikę wykonywanego zawodu, przedstawił zarówno możliwości jego zdobycia oraz  to, jak wygląda praca na co dzień. Uczniowie   mięli  także niepowtarzalną  okazję zadać pytania w kwestiach, które ich interesowały.  Przyjęta formuła przedsięwzięcia stworzyła możliwość spotkania w jednym czasie interesujące osoby, zaspokoić ciekawość świata prawniczego oraz rozwiać często narosłe wokół wielu tematów wątpliwości. W zajęciach uczestniczyły klasy 2e oraz 1e.