Przewodniczący klas proszeni są o zebranie wszystkich legitymacji w klasie i przedłożenie do aktualizacji, w podanym w tabeli terminie w sekretariacie .

IIa 8.09.2017r.
IIb 8.09.2017r.
IIc 11.09.2017r.
IId 11.09.2017r.
IIe 12.09.2017r.
IIIa 12.09.2017r.
IIIb 13.09.2017r.
IIIc 13.09.2017r.
IIId 14.09.2017r.
IIIe 14.09.2017r.