Aktywny wuef na rowerach

12 marca 2019

W dniu 08.03.2019 r. uczniowie klasy IB  uczestniczyli  w zajęciach Indoor Cycling. ,,Aktywny wuef na rowerach” to nowa usługa Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL skierowana do młodzieży z myślą o zachęceniu uczniów do dodatkowego ruchu poprzez urozmaicenie lekcji wychowania fizycznego. 60-minutowe zajęcia Indoor Cycling poprowadzone były przez profesjonalnego instruktora ICG, doświadczonego w pracy z młodzieżą, p. Martynę Stojko. Współćwiczącą oraz opiekunem grupy była p. Ewa Świerczyńska