Aleksandra Lorek, uczennica klasy 2C, została stypendystką Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017: do klasy drugiej otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w szkole.

Uroczystość uhonorowania najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyła się 30 listopada 2017 r. w Centrum AGORA we Wrocławiu. Dyplomy wręczał Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk. W gali uczestniczył Starosta Powiatu Oleśnickiego Wojciech Kociński, który złożył Aleksandrze gratulacje oraz życzył jej wytrwałości w dalszej nauce.

Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy sukcesów w bieżącym roku szkolnym!