Apel

21 listopada 2011

Dnia 10 listopada 2011 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel miał szczególny charakter, ponieważ był połączony także ze ślubowaniem klas pierwszych i przekazaniem sztandaru szkoły przez klasy trzecie . W uroczystości, oprócz dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i uczniów, uczestniczyli goście : Starosta Powiatu Oleśnickiego p. Zbigniew Potyrała i Naczelnik Wydziały Nauki, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy p. Małgorzata Iwańska. Podczas części oficjalnej glos zabrali p. dyrektor Zofia Wypchło oraz p. Starosta Zbigniew Potyrała. W swoich wystąpieniach przypomnieli o ogromnym znaczeniu święta niepodległości w kształtowaniu młodego pokolenia i wychowaniu go w szacunku dla patriotycznych wartości. Zgromadzeni obejrzeli także część artystyczną przygotowaną przez młodzież naszej szkoły pod opieką p. Krzysztofa Szymańskiego oraz wysłuchali występu szkolnego chóru , którym dyrygował założyciel ks. Bartłomiej Kot.