W piątek 8 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dla całej społeczności naszego liceum stał się on okazją do refleksji na temat miejsca ojczyzny pośród innych ważnych wartości. W swoim wystąpieniu, które rozpoczynało całą uroczystość, Dyrektor szkoły, p. Marzena Helińska poruszyła kwestię współczesnego patriotyzmu. Zwróciła szczególną uwagę na takie cechy postawy patriotycznej, jak pozytywistyczny etos pracy, sumienność w podejściu do wykonywanych zadań czy wynikająca z szacunku dla każdego człowieka tolerancja światopoglądowa.
Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły rozpoczęła się część artystyczna apelu, która dostarczyła uczestnikom uroczystości zarówno wzruszeń, jak i wrażeń estetycznych. Na przygotowany przez uczniów program złożyły się pieśni żołnierskie i patriotyczne oraz związane z tematem niepodległości ojczyzny utwory poetyckie. Zaangażowanym uczniom udało się stworzyć widowisko łączące różne – spójne z charakterem święta, konwencje i nastroje, połączyć szacunek dla przeszłości ze spojrzeniem współczesnym – czasami ostrym i gorzkim. A zatem obok tradycyjnie śpiewanych przy takich okazjach pieśni żołnierskich „Wojenko, wojenko…”, „Białe róże”  wybrzmiały np. utwory „Kurier” z repertuaru Krzysztofa Zalewskiego (stanowi on fragment ścieżki dźwiękowej filmu poświeconego postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego) czy „Arahia” autorstwa zespołu „Kult”. Zaangażowanie uczniów, autorskie, osobiste podejście do wykonywanych utworów (zarówno wokalnych, jaki poetyckich) jest dowodem na to, że ojczyzna nie jest dla nich tylko słowem, ale intensywnie przeżywaną rzeczywistością. Nad całym przedsięwzięciem merytoryczną opiekę sprawował p. Krzysztof Szymański.

Wszystkim uczniom  zaangażowanym w przygotowanie apelu należą się ogromne brawa i wyrazy uznania! Oto oni!
Nina Graba – I e
(„Co to jest niepodległość”)
Patrycja Pitra – III d („Polska”)
Natalia Krawiec ” – I h („Gołębi song”)
Jakub Nowicki – III d
Jakub Omiecina – III b
Damian Szuster – III a
Fabian Słomian – II a

Małgorzata Pachołek – I h ( „Wojenko, wojenko…”, „Białe Róże”)
Weronika Myjkowska – I h („Wojenko, wojenko…”, „Białe Róże”)
Aleksandra Nawrot – III d („Arahia”)
Alicja Chynek – I b („
Arahia”, „Kurier”)
Radosław Jaszczyszak – III d („
Arahia”, obsługa techniczna)
Emilia Golimowska – II c („
Arahia”)
Marcelina Kobiela – I d    („Kurier”)
Tymoteusz Szpak – I e     ( „Kurier”)
Mikołaj Radzyniak – III d ( obsługa techniczna)

Galeria