W czasie pandemii rzeczywistość weryfikuje nasze postawy, sprawdza wartości, którymi kierujemy się w życiu. Tym istotniejsze jest podkreślanie  wszystkich działań, które służą ludzkiemu dobru; pokazują, jak ważna jest otwartość  i szacunek, którym darzymy drugiego człowieka, jak ważna jest wiedza dla tego dobra wykorzystywana.  Uczniowie naszej szkoły to młodzi ludzie chętnie wspierający innych w potrzebie. Pomoc samotnym sąsiadom, obiad przyniesiony staruszkom,  kilka ciepłych słów i uśmiech to może niewiele, a może – przeciwnie- wszystko, czego właśnie trzeba…

Taka postawa aktywności i wrażliwości na drugiego człowieka nie bierze się znikąd !

I Liceum to szkoła istniejąca w konkretnym oleśnickim środowisku i – co ważne – dla oleśnickiej społeczności. Ta przestrzeń nas jednak nie ogranicza – przeciwnie – jest punktem wyjścia do szeroko zakrojonych działań. Aktywność społeczna i naukowa, udział w  życiu kulturalnym i wolontariat są wizytówką naszej szkoły.

Wiemy, jak ważne są relacje międzypokoleniowe, i wiemy, jak wiele możemy nauczyć się – jako obywatele – od  starszych pokoleń. Stąd nasza aktywna współpraca z Oleśnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.  Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanej przez Uniwersytet debacie o narodzie i społeczeństwie obywatelskim. Wśród zaproszonych  ekspertów była p. dr Anetta Grzesik-Robak, ucząca w ILO wiedzy o społeczeństwie, która otworzyła dyskusję wykładem oraz Maciej Łacny – uczeń klasy II C – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. W debacie uczestniczyli uczniowie kl.II C -prawno-językowej.

Świadomość obywatelską i wrażliwość społeczną uczniów I Liceum rozwijały  zajęcia w ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi  podejmujące zagadnienia związane z  handlem ludźmi oraz tym, jak się przed nim ustrzec. Prowadziła je pani Kazimiera Król, absolwentka prawa, dr nauk ekonomicznych, pracownik Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Koninie, autorka wielu publikacji dotyczących problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Nasza szkoła  uczestniczy w Maratonie Pisania Listów w związku z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Maraton Pisania Listów jest dużą międzynarodową akcją na rzecz praw człowieka. Została ona zainicjowana w 2001 roku przez warszawską lokalną grupę Amnesty International i bardzo szybko stała się wydarzeniem o zasięgu globalnym, a nasi uczniowie   od lat biorą w niej udział.

Bardzo ważnym wydarzeniem jest współorganizowana przez naszą szkołę Żywa Biblioteka. Akcja ma na celu obalanie stereotypów, burzenie barier.  Jest okazją, by poznać nowych ludzi, ich punkt widzenia, posłuchać ciekawych historii, które inspirują i pomagają budować mosty między ludźmi. Akcję koordynują p. Katarzyna Wyżyn i p. Marta Faiga.

Wiedza ma wartość wtedy, gdy można się nią dzielić, więc w naszym liceum odbyły się wykłady edukacyjne w ramach akcji prozdrowotnej „Higiena narządu wzroku”. Celem zajęć było przybliżenie mieszkańcom Oleśnicy zagadnień dotyczących chorób i wad narządu wzroku oraz ich profilaktyki. W spotkaniu wzięli udział studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zainteresowani mieszkańcy naszego miasta. Zajęcia poprowadziły Marcelina Kobiela, uczennica klasy pierwszej o profilu psychologicznym naszego liceum, uczestniczka etapu okręgowego Olimpiady o Żywieniu i Żywności w Jeleniej Górze i jednocześnie laureatka rejonowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK oraz lekarz okulista  Agnieszka Rafalska, doktorantka w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Wykłady dostarczyły informacji o chorobach i wadach narządu wzroku oraz o pokarmach, których spożywanie sprzyja dobrej kondycji oczu. Całość koordynowała nauczycielka biologii Urszula Rafalska.

W ramach projektu W medycynie też jest fizyka, którego koordynatorem jest nauczyciel fizyki Łukasz Perczak, skierowanego do klas o profilu medycznym uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Morfologia krwi obwodowej” prowadzonym przez panią Edytę Polelejko – Perczak. Brali udział w warsztatach odbywających się w Laboratorium Analiz Lekarskich w Oleśnicy na ul. Krzywoustego 1. Na zajęciach uczniowie poznali specyfikę pracy w laboratorium, zapoznali się z metodologią podstawowych badań a także mieli okazję sami się przebadać. Warto nadmienić, że jest to już czwarty rok współpracy pomiędzy naszymi placówkami.

Zdobywając widzę z zakresu  podstaw przedsiębiorczości uczniowie naszego liceum  uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pt. „Co zawdzięczamy transformacji polskiej gospodarki po roku 1989?”. Spotkanie z młodzieżą przygotował i przeprowadził pan Jakub Przeździecki absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomista prowadzi własną działalność gospodarczą. Koordynuje także projekty Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju obejmujące edukację ekonomiczną wśród uczniów.

Młodzież  naszego liceum to ludzie aktywnie uczestniczący w kulturze. Radek Jaszczyszak z kl.III D – fenomenalny perkusista –  zajął drugie miejsce w kategorii NADZIEJA PERKUSYJNA w plebiscycie Polskich Nagród Perkusyjnych 2019, został również zgłoszony do plebiscytu Gazety Wrocławskiej – Osobowość Roku 2019. Jak czytamy na stronie GW, nominacja została przyznana za zaangażowanie w działalność kulturalną Oleśnicy i krzewienie kultury muzycznej.

W ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego młodzież naszej szkoły twórczo włączyła się w działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczniowie klasy II C przygotowali program, w którym zaprezentowali nowy obraz artysty – przede wszystkim – ciepłego, kochającego człowieka.Występ uczniów wzbogacony był rewelacyjną grą młodego wirtuoza fortepianu Dominika Batoga z kl.II A i świetnej skrzypaczki Emilii Golimowskiej z kl.II C. Uczniowie i słuchacze zakończyli spotkanie wspólnym śpiewem pieśni Moniuszki pt.: „Prząśniczki”. Młodzież  przygotowała p. Małgorzata Dąbrówka.

O tym, że warto pomagać, młodzieży naszego liceum nie trzeba przekonywać. Wśród naszych uczniów są  harcerze współpracujący ze świetlicami środowiskowymi, honorowi dawcy krwi, wolontariusze PCK, WOŚP, Do Chmur  i Szlachetnej Paczki. Uczniowie, włączając się w akcje niesienia pomocy, dzielą się wiedzą, zdolnościami, pasjami. Pomagają młodszym dzieciom w nauce, uczą gry na instrumentach, organizują zajęcia wyzwalające kreatywność i rozwijające talenty.

Od lat w finale Szlachetnej Paczki  uczestniczy cała szkolna społeczność – uczniowie, rodzice, nauczyciele. Tym razem wspólnie pomogliśmy pani Małgorzacie i dwójce jej dzieci. Akcję koordynowała p. Marta Faiga.

W szkole odbywały się też zbiórki i akcje, których celem było wsparcie Tosi  – „naszej Tosi”, jak mówią uczniowie. By zebrać jak największą kwotę, uczniowie zorganizowali Jarmark Świąteczny, Dzień Piñaty, kiermasze ciast. W efekcie udało się nam wesprzeć leczenie Tosi kwotą ponad 4 tysięcy złotych .

Elementem pozytywnej rywalizacji międzyklasowej stała się zbiórka nakrętek. Pieniądze zebrane z ich sprzedaży również służą wsparciu chorych dzieci.

Nasi uczniowie to ludzie wrażliwi także na krzywdę zwierząt, stąd pomoc niesiona Oleśnickim Bidom i udział w akcji Na cztery łapy.

Postawa zaangażowania, aktywności intelektualnej i społecznej, wrażliwości na krzywdę i cierpienie to wizytówka uczniów I Liceum w Oleśnicy. Ich otwartość, gotowość do niesienia pomocy pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość i wierzyć, że  właśnie dzięki takim – wykształconym i szlachetnym ludziom – będzie lepiej…

Galeria