1. Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018-2019 :

Dodatkowe dni  wolne : 02.11.2018 r., 18.01.2019 r., 02.05.2019r., 06.05.2019r., 07.05.2019r., 08.05.2019r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 18-19

Harmonogram diagnoz 2018 -19

2. Informacje dla rodziców

Informacja na temat funkcjonowania szkoły 2018_19