1. Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym :

02.05.2018; 04.05.2018;

07.05.2018 i 08.05.2018 –  uczniowie klas drugich uczestniczą w obowiązkowej diagnozie

01.06.2018

Harmonogram diagnoz 2017-2018

 

Podstawa prawna – §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2. Informacje dla rodziców

Podstawowe informacje na temat funkcjonowania szkoły – prezentacja