Deklaracja:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc219mat/Zal1a.docx

Ważne terminy Matura 2019:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz219.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia

2018r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków

i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20180820_EM_DostV2.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20180820_E8_EG_EM_Przybory.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu  przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty, egzaminu  gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20180820_HarmEgz_2019.pdf

 

Wzory i tablice

Biologia, chemia i fizyka:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Mat2015Wyb_wzory_fizykoch.pdf

Matematyka:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/infMat2015/WzoryMat2015mat.pdf

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA