6 marca 2018 r.  uczennice I LO: Nel Faltyn z II a, Martyna Grzesznik z III e oraz Aleksandra Lorek z II c, uczestniczyły w finałach okręgu wrocławskiego 50 Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska. Dziewczęta rozwiązywały zadania z wiedzy o ruchu drogowym, z pierwszej pomocy, test topograficzny, krajoznawczy oraz rozpoznawały atrakcje turystyczne na przeźroczach. Nasza szkoła zajęła VI miejsce, jednak jest na pierwszym miejscu wśród szkół, które wystartowały z powiatu oleśnickiego. Zgodnie z regulaminem najlepsza drużyna czyli I LO, będzie reprezentować powiat w etapie wojewódzkim 46. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PTTK. Opiekunem uczniów była p. Izabela Przyłęcka.

Gratulacje !