Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018

10 października 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się emerytowani nauczyciele liceum. Ich obecność pośród nas dowodzi nieprzerwanej więzi łączącej wszystkich, którzy choć na chwilę w swoim życiu znaleźli się w naszej szkole. Pani Jadwiga Swoboda – emerytowana polonistka, zwracając się do społeczności szkolnej, podkreślała, że wszyscy Członkowie Rodziny Słowaka powinni odczuwać dumę ze szkoły i sukcesów jej uczniów.

Uroczystość stała się okazją do podziękowań oraz wręczenia nagród i listów gratulacyjnych wyróżniającym się w minionym roku nauczycielom. Listy gratulacyjne za otrzymanie Nagrody Starosty zostały wręczone p. wicedyrektor szkoły Katarzynie Niesobskiej-Łacny oraz p. Anetcie Grzesik Robak. Nagrody Dyrektora otrzymali: Agnieszka Abramowicz, Anetta Adamczuk, Magdalena Czarkowska, Marta Imiela, Łukasz Perczak, Izabella Przyłęcka, Aleksander Radzyniak, Krzysztof Szymański, Katarzyna Śliwińska, Ewa Świerczyńska, Katarzyna Wyżyn. Docenieni zostali również i uhonorowani pracownicy szkoły: p. Wiesław Kaznowski oraz p. Grzegorz Sajdak.

Obchody  Dnia Edukacji Narodowej dopełniły inne wydarzenia związane z życiem szkoły. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, tym samym zostali uroczyście przyjęci do grona społeczności I Liceum. Nastąpiło także oficjalne przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas młodszych przez przedstawicieli klas starszych. Ogłoszono wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego I LO oraz wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta.

Uroczystość dopełnił program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy IA, którym towarzyszyli: Ola Nawrot IID, Marcelina Pluta IIID, Karol Kaczkowski IB, Przemek Płuciennik IIA, Patryk Słota IIIA oraz chór szkolny. Utwory poetyckie i piosenki stanowiły najdoskonalszą formę podziękowania za pracę i zaangażowanie pedagogów. Uczniów przygotowała wychowawczyni p. Agnieszka Tekień.

Galeria