Dzień Języków Obcych

8 października 2018

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”- Ludwig Wittgenstein

Hołdując owym słowom, 5 października 2018 r. nauczyciele języków obcych zorganizowali  kolejny już festiwal językowy w naszej szkole.

W Dniu Języków Obcych miała miejsce nie tylko żywiołowa zabawa, ale również  zdrowa  rywalizacja. Przedstawiciele klas wzięli  bowiem udział w konkursie stacji języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Uczniowie musieli się wykazać biegłą znajomością  leksyki  i zawiłości  gramatycznych oraz wiedzą ogólną  dotyczącą religii i kultury krajów anglo- niemiecko- i hiszpańskojęzycznych. Wcześniej uczniowie wspólnie przygotowywali  kolorowe flagi i plakaty promujące uczenie się języków obcych.

Kapitalnie przebrane klasy reprezentowały wylosowane uprzednio kraje nie tylko Europy, ale całego świata. Zabawa była przednia, a tańcząc „belgijskiego” uczniowie mieli  okazję oderwania się na chwilę od nauki.

Dziękujemy tym, którzy sprawili, że to kolorowe i ważne wydarzenie miało taki niezwykły przebieg – dyrekcji, nauczycielom i uczniom  ILO, a w szczególności klasie 2d, która przygotowała konkurs językowy i czuwała nad sprawnym przebiegiem całego festiwalu.

Galeria