Dzisiaj – w piątek 4 maja 2018 r. rozpoczęły się matury. 136 tegorocznych absolwentów I LO przystąpiło o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzysta – zgodnie z obecnymi zasadami – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Galeria zdjęć