Dnia 7 grudnia 2018 r.  nasza szkoła uczestniczyła w eliminacjach okręgowych III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zawody odbyły się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Reprezentantem I LO był Dariusz Krystek z klasy II D. Olimpiada odbywa się pod patronatem wielu instytucji, m.in. MEN, MON, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Obejmuje ona wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zagadnienia konfliktów zbrojnych, współpracy międzynarodowej, terroryzmu, wojskowości, itp. Nasz uczeń wykazał się bardzo dużą wiedzą i uplasował się na 13 pozycji w województwie, niestety nie zakwalifikował się do pierwszej dziesiątki zaproszonej na etap centralny do Warszawy. Mamy nadzieję , że uda się to Darkowi za rok w klasie III. Gratulujemy !!!

Opiekunem była I. Przyłęcka