Milo nam poinformować, że Klaudia Lorek, uczennica klasy IIID o profilu prawno-językowym uzyskała tytuł finalistki etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Celem głównym Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. jej konstytucji, ustroju, systemu politycznego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny. Klaudii gratulujemy sukcesu, a także zaangażowania i zdobytej wiedzy. Opiekunką merytoryczną była p. Agnieszka Rottau-Bracka.