Dnia 12 czerwca 2012 r. w murach naszego Liceum gościł dr Janusz Szwabiński, pracownik Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych, Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (http://www.ift.uni.wroc.pl/division.php?id=1).
Pan Janusz Szwabiński jest absolwentem ILO w Oleśnicy.

Podczas prezentacji „Podróże „science fiction” w przestrzeni kosmicznej i w fizyce„ przedstawił możliwości podróży w czasie i w przestrzeni. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o teorii Wielkiego Wybuchu (Big Bang) powstania Wszechświata.. Wykład cieszył się ogromną popularnością. Wzięło w nim udział 90 uczniów z klas: IA, IIA, IIB, IID i IIF.

Dr Janusz Szwabiński gościł już raz w naszej szkole 03 listopada 2011 roku z wykładem „Fizyka na małym i dużym ekranie”. Wówczas wzięli w nim udział uczniowie z klas: IIA, IIB, IIF i IIIA .

Wykłady zostały zorganizowane przez nauczycieli fizyki i astronomii w naszej szkole -mgr Jadwigę Parkę i mgr Jacka Kuśmierka.