Gala Słowaka 2018

22 czerwca 2018

 22 czerwca 2018 r. odbyła się Gala Słowaka 2018. Ideą konkursu jest wyróżnienie utalentowanych uczniów I Liceum i podziękowanie im za pracowitość oraz umiejętność wykorzystywania swoich zdolności. Nagrody Słowak 2018 w kategoriach: humanista, mistrz nauk ścisłych, poliglota, sportowiec, artysta, samorządowiec, słowak dla klasy, przyjaciel szkoły przyznała Kapituła na wniosek wychowawcy klasy, po rekomendacjach nauczycieli przedmiotowców. Uzyskanie Nagrody Słowak 2018 jest wynikiem całorocznych naukowych, bądź artystycznych osiągnięć uczniów.

Galeria zdjęć

W kategorii MISTRZ NAUK ŚCISŁYCH- FIZYKA Nagrodę Słowak 2018 otrzymała AGNIESZKA JAŻDŻEWSKA

W tym roku szkolnym Agnieszka, zajmując II miejsce, została laureatką Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz organizowanego przez X LO we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Wrocławski i otrzymała indeks studenta Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Poza tym zdobyła  I nagrodę w Konkursie Literackim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Solidarność Walcząca oraz dwutygodnik „Obywatelska”, zwyciężyła w kategorii publicystyka, została doceniona za 3 teksty felietonistyczne.

Nagrodę Słowak 2018 w kategorii MISTRZ NAUK ŚCISŁYCH- MATEMATYKA otrzymała ADRIANNA ZAWALNICKA.

W tym roku szkolnym Adrianna zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie – Kangur Matematyczny, zajęła II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Matematycznych dla szkół ponadgimnazjalnych

Laureatem Nagrody Słowak 2018 w kategorii HUMANISTA został ARTUR KONIECZNY.

W tym roku szkolnym Artur został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, a także jest założycielem Stowarzyszenia „Młodzi dla Oleśnicy”.

Statuetkę Nagrody Słowaka w kategorii SPORTOWIEC otrzymała  HANNA SOBKOWIAK.

Hania jest zawodniczką Kadry Polski w karate tradycyjnym. Zajmowała kolejno 2 i 3 miejsca w Międzynarodowych Turniejach Karate.

Laureatką Nagrody Słowaka w kategorii ARTYSTA INDYWIDUALNY została NATALIA BANAŚ. 

Natalia w tym roku szkolnym zajęła II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Interpretacji Piosenki Aktorskiej!

Statuetkę Nagrody Słowaka w kategorii GRUPA TEATRALNA otrzymali: PAMELA GŁOWIŃSKA, DOROTA LEWICKA, JAKUB JĘDRUSIAK, KAROL SKALNY I DAMIAN WÓJCIK

Uczniowie ci uzyskali tytuł laureata II stopnia w Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu w Gdyni oraz zajęli I miejsce w XVI Dolnośląskich Spotkaniach Teatrów Młodzieżowych- Chochoł 2018

Laureatką Nagrody Słowak 2018 w kategorii SAMORZĄDOWIEC została  WIKTORIA KOMOLKO.

W tym roku szkolnym pełniła funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta, m.in. organizowała i prowadziła Urodziny Oleśnicy.

Statuetkę Nagrody Słowak 2018 w kategorii WOLONTARIUSZ otrzymała PATRYCJA KLEK.

W tym roku Patrycja w ramach wolontariatu pełniła służbę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, prowadząc drużynę harcerską. Pracowała na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa w Szczodrowie – prowadziła warsztaty dla dzieci, organizowała festyny wiejskie, sadziła drzewa, gotowała dla pielgrzymów. Brała również udział w akcjach WOŚP.

Zdobywcami statuetki w kategorii POLIGLOTA zostali MAREK DYTKO I KRYSTIAN GUMULIŃSKI. 

Panowie zdobyli I miejsce w Powiatowym Konkursie Stacji Samodzielnej Nauki Języka Angielskiego, I miejsce w konkursie językowym:  Let’s play togetherwould you like to join us? Ponadto  Krystian sprawdził się w roli tłumacza- tłumaczył nagrania profesora Boyera  – przyjaciela Krzysztofa Galickiego, – wybitnego absolwenta naszej szkoły, a Marek biegle posługuje się językiem włoskim.

Nagrodę w kategorii  Słowak 2018  dla klasy zdobyła   KLASA 1 A.

Słowaka w kategorii PRZYJACIEL SZKOŁY otrzymała Pani Sylwia Sendek.

Gratulujemy!!!!!!