3 października 2018 r. uczniowie z klas III B i III D o rozszerzeniu geograficznym uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie Gór Kaczawskich. Na początku wszyscy weszli na Ostrzycę Proboszczowicką, która jest nekiem czyli trzonem mioceńskiego wulkanu (501 m n.p.m.). Ślady pradawnego wulkanizmu uczniowie mogli też obserwować na ryolitowych słupach – słynnym pomniku przyrody zwanym „Organami Wielisławskimi”. Ostatnim punktem wycieczki były zajęcia z zakresu geologii w Zagrodzie Sudeckiej w Dobkowie. Uczniowie przypomnieli sobie klasyfikację skał i minerałów oraz procesy rządzące ruchami płyt tektonicznych. Szczególną uwagę skupiono na wulkanizmie, który niewątpliwie zaznaczył się w przeszłości geologicznej Polski i jest najlepiej widoczny właśnie w Górach Kaczawskich. Opiekunem uczniów była p. I. Przyłęcka.

Galeria