Egzamin maturalny, część pisemna – 20 sierpnia 2019 (wtorek), godzina 8:00

Egzamin poprawkowy z języka polskiego – 27 sierpnia 2019 (wtorek), godzina 8:00