Jest nam bardzo miło poinformować , że  Profesor Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej zaprosił naszą szkołę do podpisania porozumienia patronackiego. I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy jest jedyną szkołą ogólnokształcącą w powiecie, do której Politechnika Wrocławska skierowała taką ofertę. Porozumienie zakłada  współpracę szkoły i uczelni,  przy prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym, w ramach realizacji zadań związanych z promowaniem i zgłębianiem nauk ścisłych i technicznych. 

Patronatem Politechniki zostanie objętych pięć klas politechnicznych w I LO, w tym dwie pierwsze, do których obecnie rekrutują się gimnazjaliści. 

Jest to znaczące rozszerzenie dotychczasowej współpracy miedzy I LO a wrocławską uczelnią.  Uczelnia dokonywała wyboru partnerów na podstawie badania losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i efektów dotychczasowej współpracy. Uroczystość podpisania porozumienia o sprawowaniu patronatu odbędzie się 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Rektora Politechniki Wrocławskiej.