II Konkurs Wiedzy o Filmie

2 kwietnia 2012

26 marca 2012 roku odbył się etap powiatowy II Konkursu Wiedzy o Filmie, który przy wsparciu Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury został zorganizowany przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy: Agnieszkę Tekień i Aleksandra Radzyniaka. Nauczyciele I LO od kilku lat zajmują się edukacją filmową, prowadzą zajęcia w ramach szkolnego koła filmowego, organizują maratony filmowe i niestrudzenie próbują zaszczepić u uczniów miłość do kina.
Na etapie szkolnym uczestnicy konkursu rozwiązywali test sprawdzający wiedzę na temat historii kina, najwybitniejszych twórców i dzieł filmowych. Na tej podstawie do ścisłego finału zakwalifikowano 7 uczniów:

Kingę Mariasz – ZSP w Oleśnicy
Małgorzatę Halik – ZSP w Oleśnicy
Paulinę Szadkowską – ZSP w Oleśnicy
Roberta Karalusa – ZSP w Sycowie
Marlenę Zadkę – I LO w Oleśnicy
Katarzynę Ostrowską – I LO w Oleśnicy
Macieja Pochwata – II LO w Oleśnicy

Ostatecznie w finale powiatowym uczestniczyło 5 uczniów. Zadania przygotowane przez organizatorów sprawdzały umiejętności związane z analizą i interpretacją dzieła filmowego. W tym roku podstawą do uczniowskich prezentacji były następujące obrazy:

„Trzy kolory. Niebieski”, reż. K. Kieślowski
„Lokator”, reż. R. Polański
„Koyaanisqatsi”, reż. G. Reggio
„Cotton Club” reż. F.F. Coppola
„Godziny”, reż. S. Daldry
„Powiększenie”, reż. M. Antonioni

Wybrane utwory filmowe, które poruszały często poważne problemy egzystencjalne, stawiały przed młodymi ludźmi ogromne wymagania interpretacyjne i analityczne, ale dzięki wiedzy i wrażliwości uczniów oraz zaangażowaniu nauczycieli – opiekunów, udało się im sprostać. Edukacja filmowa ma szeroki wymiar humanistyczny – rozwija zainteresowania, uczy wartościowania, krytycznego osądu kultury popularnej, kształtuje wrażliwość moralną i emocjonalną, toteż udział w konkursie wiedzy o filmie może pozytywnie wpłynąć na jego uczestników.

Jury II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Filmie przyznało dwie równorzędne nagrody:
Kindze Mariasz (opiekun: Urszula Jasińska) oraz Robertowi Karalusowi (opiekun: Danuta Sennik).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym !!!

Agnieszka Tekień