4 marca 2020 r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Historyczny dla Klas VIII Szkół Podstawowych i Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pt.: „O Polskę niepodległą. Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1970”. Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Leśniak z klasy IG i Robert Boral z klasy IE. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu tła historycznego w okresie  kształtowania się polskiego państwa w okresie PRL, działalności opozycji demokratycznej oraz biogramów wybranych postaci związanych z okresem komunizmu w Polsce. W zaciętej rywalizacji Robert Boral uzyskał tytuł laureata konkursu, a Alicja Leśniak zajęła III miejsce. Gratulujemy. Opiekunami uczniów byli p. Marzena Helińska i p. Krzysztof Szymański.