Plan lekcji
M.Helińska (MH) K.Niesobska-Łacny (KN) A.Radzyniak (AR)
M.Dąbrówka-Poszwa (MD) J.Krupka (JK) M.Czarkowska (CM)
R.Czarkowski (RC) K.Przybyła (KP) K.Śliwińska (KŚ)
M.Kwiatek (KM) E.Lubońska (EL) A.Tekień (AT)
B.Dziedzic (BD) K.Szymański (KS) A.Grzesik-Robak (AG)
J.Siedlecka (SJ) T.Lorek (TL) A.Abramowicz (AC)
Ł.Perczak (ŁP) M.Owczarczak (MO) M.Ciura (MC)
S.Pakos (PS) U.Rafalska (UR) U.Janicka (UJ)
I.Przyłęcka (PI) E.Świerczyńska (EŚ) A.Adamczuk (AA)
M.Imiela (MI) T.Sawielewicz (TS) S.Kruk (SK)
K.Wyżyn (KW)