Integracja klas pierwszych

3 października 2018

We wrześniu 2018 roku uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami uczestniczyli w klasowych integracjach. Warsztaty stanowiły okazję do lepszego poznania się, zaprezentowania zainteresowań i pasji, doskonalenia umiejętności komunikowania się oraz rozwoju  kreatywności i twórczego myślenia. Pozytywna atmosfera, humor i zaangażowanie towarzyszyły wszystkim zajęciom. Miejscem spotkań było Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych w Oleśnicy. Zajęcia prowadziła Katarzyna Wyżyn – pedagog.

Galeria