Integracja w klasach pierwszych

2 października 2019

Jak co roku we wrześniu, uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami uczestniczyli w klasowych integracjach. Warsztaty stanowiły okazję do lepszego poznania się, autoprezentacji, doskonalenia umiejętności komunikowania się oraz rozwoju  kreatywności i twórczego myślenia. Pozytywna atmosfera, humor i zaangażowanie uczestników towarzyszyły wszystkim zajęciom. Miejscem spotkań była Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja.

Zajęcia prowadziła Katarzyna Wyżyn- pedagog.

Galeria