Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy ogłasza IV Powiatowy Konkurs Informatyczny „Potyczki nastoletnich informatyków” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy będą rozwiązywać test złożony z 50 pytań testowych.

Zakres wiedzy:
 architektura komputerów,
 systemy operacyjne: Windows, Linux, macOS,
 sieci komputerowe: Router bezprzewodowy, switch, technologie sieciowe,
 podstawy programowania w językach C++,
 cyberbezpieczeństwo,
 bazy danych,
 Internet oraz media społecznościowe

Informatyka to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin naukowych w dzisiejszym świecie.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów różnymi kierunkami informatyki, podnoszenie i promowanie umiejętności cyfrowych, ugruntowanie świadomości, do czego służyć może technologia komputerowa, uczenie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.  Więcej informacji u nauczycieli informatyki: p. Tomasza Lorka i p. Pawła Weliczki.