1. Postaw na swój rozwój!

Jeśli chcesz się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i umiejętności oraz uczyć się w przyjaznej atmosferze to zachęcamy do nauki w naszym liceum. Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdanie egzaminu maturalnego z wysokim wynikiem oraz skuteczne przygotowanie do studiowania wybranego przez Ciebie kierunku studiów.

  1. Wybierz dobrze swoją szkołę ponadpodstawową!

Dokonaj najlepszego wyboru. Zapoznaj się z ofertami szkół, weź udział w wydarzeniach on-line. Zastanów się nad korzyściami, wynikającymi z bliskości szkoły od Twojego miejsca zamieszkania. Rozważ czy czas, który będziesz miał do dyspozycji w ciągu kilku najbliższych lat lepiej przeznaczyć na dojazdy do szkoły czy może na naukę, rozwijanie zainteresowań czy wypoczynek.

Wybór liceum, a w nim klasy profilowanej powinien być podyktowany kierunkiem studiów, na które uczeń zamierza potem zdawać (większość uczelni wyższych w Polsce przyjmuje kandydatów na podstawie wyników z egzaminu maturalnego; aby dostać się na wymarzone studia, uczeń musi zdać wymagane na danym wydziale przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

  1. Sprawdź serwis internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE)

Jeśli już wiesz, że najważniejsza w rekrutacji na studia jest matura – warto sprawdzić, jak egzaminy maturalne “wychodziły” do tej pory w okolicznych liceach.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-159/

Porównanie wyników matury 2019 z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych

  1. Zapoznaj się z ofertą naszego Liceum !

Odwiedź naszą stronę internetową. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną, prześledź aktualności. Ważnym wyznacznikiem wskazującym na skuteczność nauczania w danej placówce jest liczba laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. W takich liceach nie tylko chcą się uczyć zdolni, zorientowani na sukces uczniowie, ale i co równie ważne – pracują tam dobrzy nauczyciele.

Link do strony szkoły

Zastanów się nad wyborem klasy i przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.

Wybierz języki obce, których będziesz chciał się uczyć. Czy będzie to język angielski i język niemiecki czy język angielski i język hiszpański?

W przypadku rekrutacji do klasy politechnicznej zastanów się nad wyborem trzeciego przedmiotu rozszerzonego. Możesz wybrać język angielski lub informatykę.

Link do zakładki dla kandydata

Pobierz oświadczenie w sprawie wyboru drugiego języka obcego oraz w przypadku klasy politechnicznej w sprawie wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego i złóż oświadczenie w sekretariacie liceum razem z wnioskiem i świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Link do strony szkoły- oświadczenia

Podczas rekrutacji możesz wybrać trzy szkoły w powiecie oleśnickim, a w tych trzech szkołach możesz wybrać wszystkie z klas.

Pamiętaj, że najważniejsza jest kolejność wyboru oddziału, gdyż system przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału (klasy), który w podaniu został wskazany na pierwszej pozycji. O umieszczeniu ucznia w konkretnym oddziale (klasie) decydować będą punkty rekrutacyjne. Jeżeli liczba punktów rekrutacyjnych będzie niewystarczająca żeby dostać się do oddziału nr 1, system przydzieli kandydata do oddziału wskazanego na miejscu nr 2 itd.

Musisz więc zadecydować, co dla Ciebie jest ważniejsze. Jeśli wybór naszego liceum – wpisuj wszystkie klasy, jakie będą w nim uruchamiane. Na początku roku szkolnego w miarę wolnych miejsc będzie możliwość przepisania się do wymarzonej klasy.

  1. Zapoznaj się terminarzem rekrutacji, postępuj zgodnie z instrukcją !

W terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 roku musisz samodzielnie założyć konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl gdzie otrzymasz login i hasło, a po zalogowaniu się musisz elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a następnie złożyć wniosek .

Wniosek możesz wysłać elektronicznie podpisany przez rodziców profilem zaufanym lub wydrukować go i po podpisaniu przez rodziców przynieść do szkoły pierwszego wyboru.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Jeżeli Twoją szkołą pierwszego wyboru jest I LO wniosek oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Jeżeli masz pytania zadzwoń lub napisz do nas.

I Liceum Ogólnokształcące

im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

ul. J. Słowackiego 4

56-400 Oleśnica

tel/fax: (71) 314-32-80

e-mail: lo1@olesnica.pl