Uczniowie I LO klas o profilu medyczno-przyrodniczym uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Edytę Polelejko – Perczak, kierownika Laboratorium Analiz Lekarskich w Oleśnicy, które mieści się przy ulicy Krzywoustego 1. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładów na temat badania morfologii krwi, które daje informację o ogólnym stanie organizmu, demaskuje stany zapalne, procesy chorobowe trawiące narządy, zakażenia wirusami i bakteriami, zatrucia. Następnie niczym filmowy doktor House pod kierunkiem pani kierownik przeprowadzili teoretyczną  interpretację wyników badań laboratoryjnych krwi trzech przykładowych pacjentów.

W praktycznych zajęciach w Laboratorium Analiz Lekarskich  członkowie koła biologicznego, kierowanego  przez panią Urszulę Rafalską.  Podczas zajęć prowadzonych przez panią  Edytę Polelejko – Perczak uczniowie mieli okazję poznania w praktyce pracy diagnosty medycznego. Niektórzy skorzystali z okazji i zdecydowali się na pierwsze w życiu samodzielne wkłucia do żyły i pobranie krwi swoim kolegom, którzy tego dnia zamienili się w pacjentów. I jednym i drugim towarzyszyły związane z tym ogromne emocje. Najbardziej stresujące były wkłucia w żyły pani kierownik  oraz ze zrozumiałych powodów w żyły pani Urszuli Rafalskiej. No ale cóż, czego się nie robi dla swoich uczniów! 
Przeprowadzone z pomocą  pani kierownik analizy stały się punktem wyjścia do dyskusji na temat przygotowania pacjenta do badań, warunków pobierania materiału biologicznego, rodzajów badań, norm badań dla poszczególnych pacjentów i wniosków jakie można wyciągnąć z analizy wyników. Ciekawe przypadki medyczne, które przedstawiła pani Perczak jeszcze bardziej przekonały uczniów  do wyboru kierunków medycznych i przyrodniczych  jako dalszej drogi kształcenia.

W przyszłym roku szkolnym dla uczniów klas pierwszych medycznej i przyrodniczej we współpracy z laboratorium będzie prowadzone koło fizyki medycznej. Projekt będzie koordynował nauczyciel fizyki p. Łukasz Perczak. Oj będzie się działo !