Kalendarz 2013/2014

15 września 2013

 

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2013

2.

Rada Pedagogiczna

10 września 2013

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

19 września 2013

4.

Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas

22 października 2013

5.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I , II i III

19 listopada 2013

6.

Informacja o planowanych ocenach w klasach III

do 27 listopada 2013

7.

Wystawianie ocen śródrocznych w kl.III

12 grudnia 2013

8.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna i wywiadówki w kl.III

17 grudnia 2013

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2013

10.

Informacja o planowanych ocenach w klasach I, II

22 stycznia 2014

11.

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I, II

5 lutego 2014

12.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II  i wywiadówka

11 lutego 2014

13.

Ferie zimowe

17 lutego – 2 marca 2014

14.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II

8 kwietnia 2014

15.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III

25 marca 2014

16.

Informacja o planowanych ocenach w klasach III

do 25 marca 2014

17.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 kwietnia-22 kwietnia 2014

18.

Wystawianie ocen w klasach III

11 kwietnia 2014

19.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III

15 kwietnia 2014

20.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III

25 kwietnia 2014

21.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II i konsultacje

6 maja 2014

22.

Informacja o planowanych ocenach w klasach I i II

do 4 czerwca 2014

23.

Wystawianie ocen w klasach I i II

18 czerwca 2014

24.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

23 czerwca 2014

25.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

27 czerwca 2014

26.

Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2014

Na podstawie §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego   ustalam dodatkowe dni  wolne : 02.05.2014r.,06.05.2014r., 07.05.2014r., 20.06.2014r.