Zapraszamy uczniów do zapoznania się z wykazem konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020. Wykaz jest dostępny na stronie szkoły w zakładce Życie szkoły — konkursy i zawody sportowe