W ramach projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia”, w dniu 19 października 2011 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość, w trakcie której została zaprezentowana sylwetka pana Stanisława Mudryka, zamordowanego przez NKWD w kwietniu 1940 roku w Twerze. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt gościć u nas panią Marię Adamek – córkę p. Stanisława oraz Teresę Adamek- synową pani Marii. Intencją spotkania było przedstawienie uczniom idei projektu ale przede wszystkim, poprzez przybliżenie postaci pana Stanisława, uświadomienie roli pielęgnowania i ocalania pamięci o trudnej historii Polski. Głównym rdzeniem tematycznym była kwestia katyńska i jej skutki dla naszego narodu. Obecność pani Marii uświetniła ten ważny dla nas dzień. Ogromne wzruszenie, a nawet łzy dowiodły, że kwestia ta jest dla nas Polaków nadal bardzo bolesna.
Uroczystość przygotowali nauczyciele: Anetta Grzesik- Robak i Krzysztof Szymański oraz uczniowie: Katarzyna Ostrowska, Katarzyna Suchińska, Karolina Rasała, Marika Morawska, Marcin Grabowski, Mateusz Olek i Jan Kiryk.