W dniu 5 czerwca 2019 r. klasy 1 a oraz 2 a, które realizują rozszerzony program nauczania z matematyki, fizyki i języka angielskiego, uczestniczyły w dwóch wykładach na Politechnice Wrocławskiej.  Pierwszy wykład prowadził  dr hab. Tomasz Żak, pracownik Katedry Matematyki PWr.  Pan Doktor ciekawie opowiadał o „Polskiej Szkole Matematycznej”. Przybliżył uczniom postacie wybitnych matematyków m. in. Jana Śniadeckiego, Samuela Dicksteina, Wacława Sierpińskiego, Zygmunta Janiszewskiego czy Stefana Banacha.  Drugi wykład „Serendipity in Science. Nanotechnology from a person who works with carbon nanotubes.”(Łut szczęścia w nauce. Nanotechnologia z perspektywy osoby pracującej z węglowymi nanorurkami.) prowadzony był w języku angielskim przez profesora N. Futabę z Japonii.  Profesor będący pracownikiem Instytutu Nauki i Technologii Przemysłowej w Japonii (National Institute of Advanced Science and Technology) w niezwykle ciekawy sposób przedstawił prace badawcze nad tworzeniem nanorurek węglowych, jak również ich ewentualne zastosowanie w przemyśle na skalę masową w dziedzinach takich jak elektronika, biotechnolgia, energia czy produkcja wytrzymałych materiałów. Po zakończeniu wykładu uczniowie chętnie zadawali po angielsku pytania, wykazując duże zainteresowanie możliwościami tej technologii przyszłości. Opiekunem uczniów był p. Robert Czarkowski, który prowadzi z obiema klasami politechnicznymi  zajęcia  z języka angielskiego dla inżynierów.

Galeria