W dniach 31 maja oraz 3 czerwca, klasa 2c o rozszerzeniu geograficznym, uczestniczyła w dwóch wycieczkach terenowych. Pierwsza z nich miała miejsce na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, gdzie uczniowie wzięli udział w spływie kajakowym Baryczą. Wzdłuż doliny rzecznej mogli obserwować procesy fluwialne (rzeczne) oraz  faunę i florę  obszaru. Celem drugiego wyjazdu były Góry Kaczawskie i „ szlak wygasłych wulkanów”.Uczestnicy  weszli na Ostrzycę  Proboszczowicką, która jest  nekiem  czyli trzonem mioceńskiego wulkanu. Ślady pradawnego wulkanizmu obserwowali też  na ryolitowych słupach Wielisławki – to słynny pomnik przyrody „Organy Wielisławskie”. Uczniowie wzięli również udział w poszukiwaniu agatów , poznali tajniki  ich cięcia i szlifowania. Ostatnim punktem wycieczki były zajęcia w Zagrodzie Sudeckiej w Dobkowie, gdzie wszyscy mogli utrwalić wiedzę o klasyfikacji skał oraz procesach tektonicznych. Organizatorem wyjazdów była p. I. Przyłęcka

Galeria