W miesiącu grudniu gościliśmy w naszej szkole radcę prawnego, członka Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, pana Pawła Kolaka. Z jego udziałem odbyły się lekcje z klasą 2e, które zostały poświęcone kwestiom związanym z prawem pracy. Uczniowie mogli z profesjonalnego źródła dowiedzieć się, jakie prawa im przysługują z racji wejścia w rolę pracownika, jakie umowy o pracę są najkorzystniejsze, jak dbać o swoją tożsamość i dokumenty, które ją potwierdzają. Kwintesencją zajęć był quiz, który sprawdzał uwagę uczniów, a tym samym zdobytą wiedzę podczas lekcji. Najlepsi i najbardziej uważni otrzymali oceny w ramach przedmiotu wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia miały praktyczny charakter, ponieważ już teraz część uczniów podejmuje zatrudnienie w formie przewidzianej dla osób młodocianych.

Spotkanie koordynowała dr Anetta Grzesik- Robak