We Wrocławiu przy ulicy Widok 10 mieści się Dom Europy – miejsce, gdzie można uzyskać wszelkie informacje o działalności Unii Europejskiej i jej instytucjach. Właśnie tam uczniowie klasy 2e w dniu 21 grudnia 2017 r. uczestniczyli w zajęciach na temat obywatelstwa europejskiego oraz wielokulturowości. Główny trzon dyskusji rozwinął się wokół kwestii związanych z uchodźcami i różnic wynikających z kultury oraz religii. Omówione zostały tylko prawa, wynikające z obywatelstwa europejskiego, ponieważ pierwotne dokumenty UE nie zawierają uregulowań dotyczących obowiązków. W tym dniu uczniowie mogli także obejrzeć film pt. Na skrzydłach orłów, oparty na autentycznych wydarzeniach w oparciu o losy głównego bohatera. Film pokazuje fragment historii relacji chińsko- japońskich w okresie II wojny światowej i wplecione w nie losy bohatera. Wycieczkę zorganizowała dr Anetta Grzesik- Robak.