W dniach 15 i 22 marca 2018 r. klasa I c uczestniczyła w zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym. 15 marca uczniowie wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego. Z rodzajami gleb i badaniem ich właściwości zapoznawał uczniów dr inż. Andrzej Kocowicz. Oprócz warsztatów na uniwersytecie klasa I c zwiedziła również Muzeum Przyrodnicze.

Galeria zdjęć

22 marca celem wyjazdu klasy był udział w Światowym Dniu Wody, który to Uniwersytet Przyrodniczy organizował już po raz siódmy. Nasi uczniowie zostali zakwalifikowani (obok 14 innych szkół z Dolnego Śląska)  na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne. Między innymi poznali zasady modelowania hydrodynamicznego w ciekach, przeprowadzali eksperymenty z lepkości cieczy i ruchu wody w korycie z przeszkodami podczas wezbrania, obserwowali działanie Wrocławskiego Węzła Wodnego na jego modelu. Uczniowie mogli obserwować, jak oznacza się zanieczyszczenia występujące w śródlądowych wodach powierzchniowych, działanie chromatografu jonowego, bomby kalorymetrycznej czy mikroskopu konfokalnego. Udział w obchodach Światowego Dnia Wody, oprócz wiedzy merytorycznej, rozmów ze studentami i pracownikami naukowymi, przede wszystkim uzmysłowił nam jak cennym zasobem ziemskim jest woda, która daje życie i zabija. 

Opiekunem i organizatorem wyjazdów była p.I. Przyłęcka