Dnia 6 kwietnia 2018 r. odbyły się Dni Otwarte Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu.  W wydarzeniu uczestniczyły klasy drugie o profilu biologiczno-chemicznym. Uczniowie brali udział w wykładach i zajęciach tematycznych, zorganizowanych przez pracowników naukowych UP. Tematy zajęć: „Geodezja monitoring”, „Badanie wytrzymałości materiałów budowlanych”, „Czym jest gospodarka przestrzenna?”, „Hydroponika roślin”, „Medycyna zwierząt egzotycznych”, „Znane i nieznane oleje roślinne w życiu człowieka”, „Laboratoryjne badanie modeli urządzeń i budowli hydrotechnicznych”. Uczniowie zwiedzali także kliniki weterynaryjne. Zarówno warsztaty, jak i wykłady miały na celu zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni. Młodzież miała również możliwość rozmowy z wykładowcami i studentami, którzy reprezentowali  Koła Naukowe działające na UP.

Opiekunowie wyjazdu: p.Urszula Janicka i p.Magdalena Ciura