W dniach 26-30.11.2018 r. uczniowie klas o profilu prawno-językowym (IC i IID) uczestniczyli w 5-dniowych warsztatach w języku angielskim zorganizowanych w Lądku Zdrój przez Fundację Euroweek Szkoła Liderów.

EUROWEEK jest programem edukacyjnym, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych, rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych uczestników poprzez stosowanie różnorodnych technik i podejścia ponadkulturowego.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy z całego świata. Biorąc udział w interaktywnych warsztatach, grach symulacyjnych i praktycznych ćwiczeniach, rozwijali najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole, a konwersacje w języku angielskim podniosły poziom ich umiejętności językowych.

Licealiści pracowali w grupach dyskusyjnych, a także wzięli udziału w debacie oksfordzkiej. Tradycje religijne i kulturowe innych państw poznawali również w trakcje zabawy – nauki tańca, śpiewów karaoke, grupowych zabaw, tworzenia własnych filmików, reklam i prezentowania talentów.

Nasi uczniowie znowu udowodnili, że potrafią fantastycznie współdziałać w grupie a ich zaangażowanie, poczucie humoru i dystans do samych siebie sprawiły, że był to czas niezwykły i niezapomniany.

Na pamiątkę wszyscy otrzymali certyfikaty oraz uściski od wolontariuszy.

A za rok… kolejny wyjazd !

Koordynatorem wyjazdu była p. Katarzyna Śliwińska a w opiece nad uczniami pomagały jej : p. Anetta Grzesik-Robak i p. Magdalena Czarkowska.

Galeria