W sobotę 25.05. 2019 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach koła fizyki medycznej dla klasy 1b z organizowane w Prywatnym Laboratorium Analiz Lekarskich na ul. Krzywoustego 1 w Oleśnicy. Zajęcia ponownie poprowadziła kierownik laboratorium Pani Edyta Polelejko – Perczak. Tym razem tematem warsztatów była praca nerek i związane z tym ogólne badania moczu. Opiekunem grupy był założyciel koła nauczyciel fizyki Pan Łukasz Perczak. Jednocześnie raz w tygodniu przez okres maja i czerwca odbywają się w szkole zajęcia badawcze z zakresu fizyki medycznej dotyczące m.in. wpływu próżni na organizm ludzki czy promieniowania UV na zdrowie. 

Galeria