Komunikat

31 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie!

W związku z zagrożeniem epidemicznym zobowiązujemy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi procedurami bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 01.09.2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Tylko wspólne poczucie odpowiedzialności i zachowanie reżimu sanitarnego pozwoli nam na ograniczenie niebezpiecznych kontaktów oraz uchroni przed ryzykiem zakażenia.

 Marzena Helińska

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

w Oleśnicy

Dokumenty:

  1. Procedura organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
  2. 10 zasad ucznia I LO w Oleśnicy