Proszę o zapoznanie się Procedurą organizacji matury w I LO w Oleśnicy, opracowaną na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ, CKE oraz prezentacją  Matura 2020. Prawa i obowiązki maturzystów opracowaną na podstawie wytycznych CKE.
Zwracam szczególną uwagę na zapisy dotyczące reżimu sanitarnego, czasu i miejsca stawienia się do szkoły w dniu egzaminu oraz sposobu publikowania list zdających w poszczególnych salach.
Procedura organizacji matury w I LO może ulec zmianie, jeżeli w związku z sytuacją epidemiczną zostaną wydane nowe wytyczne MEN, GIS, MZ, CKE w/s organizacji egzaminów.
Marzena Helińska
Dyrektor I LO w Oleśnicy

Matura 2020 Prawa i obowiązki maturzystów – prezentacja

I LO Procedury egzaminacyjne matura 2020