Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przesłano maturzystom komunikat w sprawie harmonogramu oraz procedury odbioru świadectw ukończenia szkoły oraz harmonogramu szkoleń dla maturzystów z zakresu procedur maturalnych.

Procedury maturalne zostały zmienione w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytycznych przeciwepidemicznych do organizacji egzaminu maturalnego. 

Przypominam o obowiązku maturzystów śledzenia komunikatów przesyłanych przez dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Marzena Helińska