17 września (we wtorek) odbędą się w naszej szkole wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miasta (wybieramy jednego radnego).

Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do 11 września (środa) do 8 godziny lekcyjnej. Zgłoszenia przyjmuje Maciej Łacny uczeń klasy IIC wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta (kontakt z Maćkiem możliwy jest za pośrednictwem Facebooka, lub w czasie każdej długiej przerwy na parterze przy globusie).

Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą od 11 do 16 września. Prezentacja kandydatów odbędzie się w poniedziałek 16 września na 4 godz. lekcyjnej w sali gimnastycznej. Każdy uczestnik będzie miał 3 minuty na wystąpienie, podczas którego powinien zaprezentować swoją osobę oraz program wyborczy.

W uzgodnieniu z panią dyrektor informujemy, że plakaty wyborcze można zawieszać wyłącznie na drzwiach sal lekcyjnych od strony korytarza oraz w wyznaczonych miejscach na terenie szkoły (tablice informacyjne na parterze obok szatni, na pierwszym piętrze obok sklepiku szkolnego, w holu przed salą gimnastyczną). Złamanie tego ustalenia będzie skutkowało skreśleniem nazwiska kandydata z listy wyborczej.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów będzie czuwać komisja wyborcza w składzie:

Przewodniczący – Maciej Łacny klasa IIC

Członek komisji – Alicja Śliwińska klasa IIB

Członek komisji – Jagoda Korzeniowska klasa IIB

Członek komisji – Wiktoria Mróz klasa IIC

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Maja Reda