W styczniu 2018 roku na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  odbył się  regionalny etap konkursu Wiedzy neurobiologicznej „Brain Bee” 2018 . Za jego zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiedzialny był dr hab. Grzegorz Żurek prof. AWF, kierownik Zakładu Nuerokognitywistyki. Do etapu regionalnego  po szkolnych kwalifikacjach przystąpiła Marta Galik, uczennica klasy IIc. Gratulacje dla Marty za godne reprezentowanie naszej szkoły w tym prestiżowym konkursie. Konkurs  dopiero zaczyna się wpisywać na listy olimpiad przedmiotowych. Jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika i Koło Naukowe Studentów Neurobiologii UJ „Neuronus”. 

         Nagrody w konkursie:

Osoby, które uzyskają 3 pierwsze miejsca w konkursie otrzymają:

  • Nagrody książkowe
  • Roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”
  • Możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji „Neuronus IBRO 2018”

Ponad to laureat konkursu otrzyma:

  • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
  • Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2018, który w tym roku odbędzie się w Berlinie

  I jeszcze ważna uwaga: laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkie kierunki, gdzie wymagana jest biologia w trybie rozszerzonym, w tym na kierunek lekarski