Kasia Ostrowska i Marcin Grabowski z klasy II D będą nas reprezentować na XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się w Sejmie RP, w dniach 31.05- 1.06.2012 r. Oznacza to, że Kasia i Marcin są młodymi posłami na Sejm. Sukces ten poprzedziło zorganizowanie przez nich w kwietniu debaty w naszej szkole z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawicieli poszczególnych klas. Przed spotkaniem została przeprowadzona ankieta, w której brali udział wszyscy uczniowie obecni w tym czasie w szkole. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane podczas debaty.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego- Piotr Sobiela- przedstawił wszystkim obecnym harmonogram tegorocznych działań samorządu. Uczestnicy debaty mieli okazję wyrazić swoją opinię na temat funkcjonowania samorządu oraz mogli przedstawić propozycje zmian. Najważniejsze wnioski z debaty dotyczyły organizacji pracy samorządu, jego zadań i kompetencji. Uczniowie, biorący udział w debacie doszli do wniosku, że istnieje potrzeba rozpisania nowej ordynacji wyborczej. Pojawiła się też propozycja powołania Rzecznika ds. mediów oraz regularnych spotkań przewodniczących klas z Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Jeśli chodzi o oczekiwania wobec samorządu, główne postulaty dotyczyły konieczności powołania kół zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów, modernizacji strony internetowej szkoły oraz wpływu uczniów na jej kształt. Jeden z wątków debaty dotyczył także powołania Rzecznika Praw Ucznia.
Młodym posłom serdecznie gratulujemy!