Młodzi Głosują

3 października 2019

Organizacja pozarządowa, Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy, promuje postawy zwiększające aktywność społeczną. W ramach programu „Młodzi Głosują” szkoły, które przed wyborami zgłosiły swój udział w programie,  prowadzą działania profrekwencyjne polegające m.in. na organizacji szkolnych prawyborów. Nasze liceum już kolejny raz przyłączyło się do działań CEO.

Prowadzona kampania jest neutralna politycznie. Jej celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcanie do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • umożliwienie udziału w wyborach szkolnych i oddanie głosu na konkretne komitety wyborcze,
  • zdobycie wiedzy na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów,
  • zaangażowania w działania na rzecz wyższej frekwencji wyborczej, skierowanej także do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie, także niepełnoletni, mają swoje zdanie i poglądy. Program „MŁODZI GŁOSUJĄ” daje im możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju. Organizacją szkolnych wyborów zajmuje się grupa uczennic z klasy IIC. Odbędą się one w środę 9 października br. Głosować będzie można przed lekcjami i na przerwach. Wyniki podane zostaną do wiadomości społeczności szkolnej. Głosować może każdy uczeń naszego liceum po okazaniu legitymacji szkolnej. Akcję koordynuje p. Agnieszka Rottau-Bracka.